Przypadek 4
Kwiecień:
Kup 90PPV i DP za 264 PLN
Maj:
1. Zakup 120PPV na inne promocje i DP w wysokości 351 PLN
2. Zakup 40PPV i DP za 118 PLN
Nie przysługuje żaden pakiet.

Przypadek 5
Kwiecień:
Kup 100PPV i DP za 292 PLN
Maj:
1. Zakup 130PPV na inne promocje i DP w wysokości 378 PLN
2. Zakup 110PPV i DP za 323 PLN
Wartość wykupu a konto przyszłego rabatu: 615 PLN (292+323)
Uprawniony do pakietu A.
Okres wykupu: od czerwca do listopada 2020.

Przypadek 6
Kwiecień:
Kup 80PPV i DP za 232 PLN
Maj:
1. Zakup 20PPV i DP za 59 PLN
2. Zakup 100PPV i DP 292 PLN
Wartość wykupu a konto przyszłego rabatu: 583 PLN (232+59+292)
Uprawniony do pakietu A.
Okres wykupu: od czerwca do listopada 2020.
Odkup za maj: 0
Czerwiec:
1. Zakup 40PPV i DP za 118 PLN
2. Kup 110PPV na inną promocję i DP w wysokości 323 PLN
3. Zakup 150PPV i DP za 437 PLN
Zniżka za miesiąc: 43,7 PLN (10% od 437 PLN)
Wartość salda wykupu dla przyszłego rabatu: 539,30 PLN (583-43,7)
Powód:
1. Rachunek gotówkowy jest zakupem dokonanym przed utrzymaniem 100PPV w jednym Rachunku gotówkowym, a zatem nie przysługuje mu 10% rabat.
2. Rachunek gotówkowy jest przeznaczony na inną promocję i dlatego nie może być uważany za pierwszy pojedynczy rachunek gotówkowy pod względem kwalifikowalności.
Lipiec:
1. Zakup 100PPV i DP za 292 PLN
2. Zakup 300PPV i DP za 879 PLN
3. Zakup 50PPV na inną promocję i DP w wysokości 146 PLN
Zniżka za miesiąc: 117,10 PLN (10% od 292 + 879)
Wartość salda wykupu dla przyszłego dyskonta: 422,20 PLN (539,30-117,10)
Powód: Drugi zakup to zakup dokonany po utrzymaniu 100PPV w jednym rachunku gotówkowym i tym samym uprawniony do 10% rabatu. Jednak trzeci zakup nie jest kwalifikowany, ponieważ jest zakupem w ramach innej promocji.
Sierpień:
1. Zakup 80PPV i DP za 232 PLN
2. Zakup 130PPV i DP za 378 PLN
3. Zakup 90PPV i DP za 264 PLN
Zniżka za miesiąc: 64,20 PLN (10% od 378 + 264)
Wartość salda wykupu dla przyszłego rabatu: 358 PLN (422,20-64,20)
Powód: 1. Pierwszy zakup jest mniejszy niż 100PPV i dlatego nie jest uprawniony do rabatu, podczas gdy 3-ci zakup jest po utrzymaniu 130PPV a 2-gi zakup jest powyżej 100PPV i dlatego jest uprawniony do rabatu.
Wrzesień:
1. Zakup 20PPV i DP za 59 PLN
2. Zakup 30PPV i DP za 87 PLN
3. Zakup 90PPV i DP za 264 PLN
Zniżka za miesiąc: 0
Wartość salda dla przyszłego rabatu: 358 PLN
Powód: Brak jednego rachunku gotówkowego o wartości 100PPV lub większej.
Październik:
1. Zakup 100PPV i DP za 292 PLN
2. Zakup 500PPV i DP za 1462 PLN
3. Zakup 800PPV i DP za 2341 PLN
Zniżka za miesiąc: 358 PLN
Wartość salda dla przyszłego rabatu: 0
Listopad:
1. Zakup 120PPV i DP za 351 PLN
2. Zakup 60PPV i DP za 178 PLN
Zniżka za miesiąc: 0
Powód: Brak możliwości użycia rabatu bo kwota juz została wcześniej wykorzystana.

Przypadek 7
Jeżeli w maju 2020 r. dokonano zakupu na 100 PPV z uwzględnieniem 10% rabatu DSP, kwota przyjęta jako wartość wykupu będzie kwota DP po rabacie.
Przykład: 100PPV = 456 PLN. Po zastosowaniu 10% rabatu przy użyciu wartości DSP kwota netto wynosi 456 PLN – 45,60 PLN = 410,40 PLN. 
410,40 PLN zostanie przeliczone na wartość wykupu, która będzie stosowana od czerwca 2020 r.

Przypadek 8
Ponieważ PPV w Europie można łączyć zgodnie z międzynarodowym planem marketingowym. Będziemy nadal postępować zgodnie z tym, aby zakwalifikować się do promocji wykupu w maju 2020 r., Jednak ze względu na inną walutę DP, rozważymy uwzględnienie DP dokonanego w kraju gdzie jest naliczany bonus członka jako wartości wykupu.
Przykład: krajem otrzymującym premię członka Y są Węgry.
Członek Y wykonał 30 PPV na Węgrzech + 40 PPV na Słowacji + 30 PPV w Niemczech (łącznie 100 PPO) w maju 2020 r.
Członek Y zakwalifikował się do promocji wykupu. Jednak DP, który ma być przeliczony jako Wartość Wykupu, będzie DP tylko z Węgier (z wyłączeniem DP ze Słowacji i Niemiec).

Promocja na 100% zwrotu

• Okres do zakwalifikowania się do promocji: do 31 maja 2020 

 Warunki spełnienia kwalifikacji i uprawnienia do zwrotu: 
- Utrzymaj co najmniej 100PPV w maju 2020 roku.
- W przypadku osób, które zakupiły 100PPV w maju, wszystkie zakupy dokonane w kwietniu i maju 2020 zostaną zakwalifikowane do Wartości Wykupu.
- Wartość Wykupu jest obliczana jako 100% wartości DP dla wszystkich zakwalifikowanych zakupów w kwietniu i maju 2020.
- Zakup przeznaczony na jakąkolwiek inną istniejącą promocję zostanie wykluczony ze 100PPV   obowiązujacego na utrzymanie wartość wykupu i rabat.
- Zakup produktów IOC, DSP i produkty bez PV zostaną wykluczone z tej promocji
  dokonywane w różnych krajach zostaną wykluczone z tej promocji.

• Istnieją 2 pakiety do wykorzystania w następujący sposób:
- Pakiet A: Jeśli wartość zakupu jest mniejsza niż 1500 PLN, okres wykupu
będzie ważny przez 6 miesięcy od czerwca do listopada 2020.
- Pakiet B: Jeśli wartość zakupu jest równa 1500 PLN i więcej,
okres wykupu będzie ważny przez 12 miesięcy od czerwca 2020 do maja 2021
• Nie ma limitu zakupów w kwietniu i maju 2020, o ile są to zakupy osobiste (PPV).


Wyjaśnienie:

• Okres wykupu:
- Pakiet A: od czerwca 2020 do listopada 2020 dla wartości zakupu poniżej 1500 PLN
- Pakiet B: od czerwca 2020 do maja 2021 dla wartości zakupu równej lub większej niż 1500 PLN
• Warunki kwalifikacji:
- Utrzymanie co najmniej 100PPV co miesiąc, w ramach pierwszego pojedynczego rachunku gotówkowego.
- Jakikolwiek zakup przed zakupem pierwszego pojedynczego rachunku gotówkowego 100PPV nie będzie uprawniony do wykupu.
- Wszystkie kolejne zakupy po zakupie pierwszego pojedynczego rachunku gotówkowego 100PPV będą uprawnione do dyskontu, w tym zakupu pierwszego pojedynczego rachunku gotówkowego.
Wszelkie zakupy w ramach innej promocji nie będą zaliczone jako pierwszy pojedynczy zakup tzw. Rachunek za utrzymanie 100PPV.

• Wartość wykupu:
- Wszystkie zakupy dokonane po utrzymaniu 100PPV w Pierwszym Jednorazowym Rachunku Gotówkowym otrzymają 10% rabatu od DP, w tym na zakup produktów na 100PPV i odjęte od salda Wartości Wykupu.
- Dalszy zakup na dowolną kwotę w tym samym miesiącu zostanie też zrealizowany ze zniżką . Późniejszy zakup ze zniżką w tym samym miesiącu niekoniecznie musi wynosić 100PPV.
- Każdy zakup na mniej niż 100 PV przed zakupem na 100PPV w jednym miesiącu nie będzie uprawniony do 10% zniżki.
 Jakikolwiek zakup w ramach innej promocji nie będzie uprawniony do zniżki
• Saldo wykupu:
- Wszelkie niewykorzystane saldo Wartości Wykupu dla Pakietu A po 30 listopada 2020 zostanie automatycznie usunięte/anulowane i nie będzie ważne dla wykupu.
- Wszelkie niewykorzystane saldo Wartości Wykupu Pakietu B po 31 maja 2021 zostanie automatycznie usunięte/anulowane i nie będzie ważne do wykupu.

Warunki rabatu z przykładami:

Aby uzyskać uprawnienia do wykupu, konieczny jest pierwszy zakup każdego miesiąca na 100PPV aż do końca okresu wykupu.

Przypadek 1
Kwiecień:
Zakup 50PPV i DP za 146 PLN
Maj:
1. Zakup 60PPV i DP za 178 PLN
2. Zakup 80PPV i DP za 232 PLN
Wartość wykupu a konto przyszłego rabatu: 556 PLN (146+178+232)
Uprawniony do pakietu A
Okres wykupu: od czerwca do listopada 2020

Przypadek 2
Kwiecień:
Kup 60PPV i DP za 178 PLN
Maj:
1. Zakup 50PPV i DP za 146 PLN
2. Zakup 100PPV i DP 292 PLN
3. Zakup 500PPV i DP 1462 PLN
Wartość wykupu a konto przyszłego rabatu: 2078 PLN (178+146+292+1462)
Uprawniony do pakietu B
Okres wykupu: od czerwca 2020 do maja 2021
Zniżka za maj: 0

Przypadek 3
Kwiecień:
Kup 120PPV i DP za 351 PLN
Maj:
1. Zakup 30PPV i DP za 87 PLN
2. Zakup 50PPV i DP 146 PLN
Nie przysługuje żaden pakiet.
Wartość wykupu dla przyszłego rabatu: 0
378 PLN
Ciąg dalszy - słupek prawy
Szczegóły promocji:  100% zwrotu

NOWE PRODUKTY

 


STRONA GŁÓWNA

WRÓĆ START

DXN INTERNATIONAL POLAND

Niezależny dystrybutor DXN

Kawa DXN i napoje

Reishi (Ganoderma)

Spirulina

Higiena

Kosmetyki

Inne produkty

Cordyceps

Lwia Grzywa

Produkty DXN        dla Ciebie 

Autoryzowane  Service Centrum DXN w Polsce

      GANODERMA  CENTER POLAND

POBIERZ

PLIKI

Twój e-mail

Treść wiadomości

wyślij
wyślij
Wiadomość została wysłana
 dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Ganoderma  Center Poland 

80-454 Gdańsk

ul. Nad Stawem 7

NIP: PL5833017464

 

Tel. 505 126 491

 

 

email:  dxn.magazyn@op.pl

 

Tu: KONTO DO WPŁATY

 

 

 

 

 

Informacja dla klientów 

Polityka prywatności witryny

Polityka prywatności DXN