Założyciel firmy DXN, Datuk Dr Lim Siow Jin objął stanowisko Ambasadora Dobrej Woli IIMSAM.

 

Jak już wcześniej informowaliśmy, DXN zdecydował wraz ze swoimi członkami o uratowaniu miliona dzieci cierpiących na niedożywienie przekazując pomoc w postaci 100 gramów Spiruliny miesięcznie na dziecko. By zrealizować ten cel potrzebujemy tylko 1$ miesięcznie na każde dziecko.

 

W oparciu o te fakty opracowano projekt ratunkowy, a DXN uruchomił kampanię ODOC - ONE DOLLAR for ONE CHILD  (Jeden dolar dla jednego dziecka).

Aby wziąć udział w akcji, Członek musi wypełnić formularz zgody oraz podać kwotę, jaką planuje przekazać na kampanię ODOC za każdy miesiąc, począwszy od 01.08.2020 .

 

Kampania trwa od 1.7.2020 do 31.12. ----.

Członek może wziąć udział w tej kampanii, logując się do E-world pod zakładką "My Dashboard - ODOC Deduct Authorization".

 

Kampania oferuje unikalną możliwość zakupu wybranych produktów po obniżonej cenie.

Zakup produktu za pomocą punktów ODOC jest ograniczony do określonej gamy produktów, jak wspomniano powyżej, aż do wyczerpania zapasów.

Zakup produktu w Punkcie ODOC podlega również 10 % zniżce na DP po zastosowaniu zniżki w ramach Promocji 100% Redemption (Zwrotu) .

Zakup taki nie jest jednak objęty zniżką DSP.

Warunkiem jest, jak zawsze, złożenie zamówienia o minimalnej wartości 100 PV.

Zachęcamy do wspólnego promowania tej ważnej kampanii i dzielenia się szczęściem, jakie daje pomoc dzieciom w potrzebie.

 

Czekamy na Twój udział i z góry dziękujemy za pomoc.

 

MOŻEMY WSPÓLNIE ZMIENIAĆ ŚWIAT!


      Rzeczywiste ceny produktów w kampanii ODOC: (wg cennika z 01/03/2022)

 

Regulamin:

 

1) Wszyscy Dystrybutorzy są uprawnieni do udziału w niniejszej Kampanii.

2) Uczestnictwo w niniejszej Kampanii musi odbywać się w tym samym kraju, co kraj rejestracji członkowskiej DXN osoby otrzymującej premię.

3) Okres trwania Kampanii rozpoczyna się 1 lipca 2020 r.

4) Dystrybutor może wziąć udział w Kampanii, wypełniając Formularz Zgody na Odliczenie od Premii i przesyłając ten formularz do dowolnego biura lokalnego DXN lub autoryzowanego przez DXN Centrum Obsługi.

5) W przypadku, gdy premia uzyskana w danym miesiącu będzie niższa niż kwota która ma być potrącona, zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Dystrybutora w Formularzu Zgody na Odliczenie od Premii, Firma zastrzega sobie prawo do potrącenia pełnej kwoty premii uzyskanej w danym miesiącu premiowym w ramach niniejszej Kampanii.

6) Kwota potrącana z premii jest przeliczana na tę samą walutę, która została użyta przy zakupie produktu, w oparciu o kurs wymiany walut ustalony przez Firmę.

7) Dystrybutor otrzymuje eCertyfikat i eVoucher o równoważnej wartości po każdym pomyślnie zakończonym miesięcznym potrąceniu z premii, zgodnie z upoważnieniem udzielonym Firmie przez Dystrybutora w Formularzu Zgody na Odliczenie od Premii. Taka wartość eVouchera zostanie przesłana na indywidualne konto członka jako Punkty ODOC, gdzie Dystrybutor może sprawdzić aktualny stan Punktów ODOC za pośrednictwem e-World.

8) Zakup produktu za pomocą Punktów ODOC jest ograniczony tylko do określonej gamy produktów, o których mowa powyżej i jest uzależniony od dostępności magazynowej lokalnego oddziału, na zasadzie kolejności zgłoszeń.

9) Zakup produktu za pomocą Punktów ODOC podlega również 10% zniżce na DP po odliczeniu zniżki w ramach Promocji 100% Redemption (100% Zwrotu) zrealizowanej w maju 2020 roku. Do takiego zakupu nie ma jednak zastosowania wartość rabatu DSP.

10) Udział w niniejszej Kampanii i zakup produktu za pośrednictwem Punktów ODOC jest możliwy wyłącznie w oddziale DXN u jego autoryzowanego stockisty lub w autoryzowanym centrum obsługi.

11) Zakup produktów za pośrednictwem Punktów ODOC jest dozwolony wyłącznie w tym samym kraju, w którym odbywa się uczestnictwo w niniejszej Kampanii. Zakupy poza granicami kraju są niedozwolone.

12) Punkty ODOC nie mogą być przenoszone na inną osobę ani wymieniane na pieniądze.

13) Punktów ODOC nie można przenosić na innego Dystrybutora lub osobę niezależnie od przyczyny.

14) Punkty ODOC mogą być wykorzystane przez Dystrybutora w ramach kwoty rabatu na pakiety ODOC wyłącznie w wysokości określonej przez Firmę w okresie od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia ----- roku. Saldo Punktów ODOC, które nie zostaną wykorzystane po 31 stycznia ----- r., zostanie anulowane i nie będzie odtąd uprawniać do jakiegokolwiek zakupu.

15) Wszelkie wnioski o rezygnację z odliczenia od premii należy kierować do Firmy pisemnie co najmniej na jeden (1) miesiąc przed miesiącem, w którym ma zostać dokonane odliczenie od premii. Wniosek o rezygnację, który nie spełni warunku złożenia z wyprzedzeniem o co najmniej jeden (1) miesiąc, nie zostanie przyjęty, a cała odliczona kwota nie będzie podlegać zwrotowi.

16) Firma zastrzega sobie bezwzględne prawo do decydowania o sposobie uczestnictwa, przydziale e-Voucherów i ich wykorzystaniu, w tym między innymi do wprowadzania późniejszych zmian bez uprzedniego powiadomienia i bez podania ich przyczyny.

17) Firma zastrzega sobie bezwzględne prawo, według własnej woli i uznania, do zmiany, modyfikacji, poprawiania, dodawania lub usuwania każdego z postanowień lub całości Regulaminu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny.

18) Firma zastrzega sobie bezwzględne prawo i swobodę przedłużenia, skrócenia lub przerwania / anulowania Kampanii, włączając w to, ale nie wyłącznie, zmianę / modyfikację / rewizję mechanizmu Kampanii, pakietów i/lub produktu Kampanii w dowolnym momencie, jeśli zostanie to uznane za konieczne, bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny, która to decyzja wejdzie w życie w dniu określonym przez Firmę.

19) Decyzja Firmy jest ostateczna i rozstrzygająca. Nie będą rozpatrywane żadne odwołania, zapytania, skargi, protesty, spory i/lub korespondencja z nimi związana.

20) Niniejszy Regulamin będzie miał pierwszeństwo przed wszelkimi postanowieniami i/lub oświadczeniami zawartymi w jakichkolwiek innych materiałach promocyjnych reklamujących Kampanię.

21) Uczestnicząc w Kampanii, Dystrybutor wyraża zgodę na związanie się niniejszym Regulaminem wraz z jego zmianami oraz decyzją Firmy w odniesieniu do każdego aspektu Kampanii.

 


DXN AKCJA: JEDEN DOLAR DLA JEDNEGO DZIECKA 

 


                               DXN POMAGA

WRÓĆ 
START

DXN INTERNATIONAL POLAND

Niezależny dystrybutor DXN

Kawa DXN i napoje

Reishi (Ganoderma)

Spirulina

Higiena

Kosmetyki- zobacz ceny

Inne produkty

Cordyceps

Lwia Grzywa

Autoryzowane  Service Centrum DXN w Polsce

      GANODERMA  CENTER POLAND

POBIERZ


PLIKI

Produkty DXN        dla Ciebie 

Twój e-mail

Treść wiadomości

wyślij
wyślij
Wiadomość została wysłana
 dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Ganoderma  Center Poland 

80-264 Gdańsk

ul. Dmowskiego 12  Lok.204

NIP: PL5833017464

 

Tel. 505 126 491

 

 

email:  dxn.magazyn@op.pl

 

Tu: KONTO DO WPŁATY

 

 

 

 

 

Informacja dla klientów 

Polityka prywatności witryny

Polityka prywatności DXN