Przypadek 4

Kwiecień:

Kup 90PPV i DP za 264 PLN

Maj:

1. Zakup 120PPV na inne promocje i DP w wysokości 351 PLN

2. Zakup 40PPV i DP za 118 PLN

Nie przysługuje żaden pakiet.


Przypadek 5

Kwiecień:

Kup 100PPV i DP za 292 PLN

Maj:

1. Zakup 130PPV na inne promocje i DP w wysokości 378 PLN

2. Zakup 110PPV i DP za 323 PLN

Wartość wykupu a konto przyszłego rabatu: 615 PLN (292+323)

Uprawniony do pakietu A.

Okres wykupu: od czerwca do listopada 2020.


Przypadek 6

Kwiecień:

Kup 80PPV i DP za 232 PLN

Maj:

1. Zakup 20PPV i DP za 59 PLN

2. Zakup 100PPV i DP 292 PLN

Wartość wykupu a konto przyszłego rabatu: 583 PLN (232+59+292)

Uprawniony do pakietu A.

Okres wykupu: od czerwca do listopada 2020.

Odkup za maj: 0

Czerwiec:

1. Zakup 40PPV i DP za 118 PLN

2. Kup 110PPV na inną promocję i DP w wysokości 323 PLN

3. Zakup 150PPV i DP za 437 PLN

Zniżka za miesiąc: 43,7 PLN (10% od 437 PLN)

Wartość salda wykupu dla przyszłego rabatu: 539,30 PLN (583-43,7)

Powód:

1. Rachunek gotówkowy jest zakupem dokonanym przed utrzymaniem 100PPV w jednym Rachunku gotówkowym, a zatem nie przysługuje mu 10% rabat.

2. Rachunek gotówkowy jest przeznaczony na inną promocję i dlatego nie może być uważany za pierwszy pojedynczy rachunek gotówkowy pod względem kwalifikowalności.

Lipiec:

1. Zakup 100PPV i DP za 292 PLN

2. Zakup 300PPV i DP za 879 PLN

3. Zakup 50PPV na inną promocję i DP w wysokości 146 PLN

Zniżka za miesiąc: 117,10 PLN (10% od 292 + 879)

Wartość salda wykupu dla przyszłego dyskonta: 422,20 PLN (539,30-117,10)

Powód: Drugi zakup to zakup dokonany po utrzymaniu 100PPV w jednym rachunku gotówkowym i tym samym uprawniony do 10% rabatu. Jednak trzeci zakup nie jest kwalifikowany, ponieważ jest zakupem w ramach innej promocji.

Sierpień:

1. Zakup 80PPV i DP za 232 PLN

2. Zakup 130PPV i DP za 378 PLN

3. Zakup 90PPV i DP za 264 PLN

Zniżka za miesiąc: 64,20 PLN (10% od 378 + 264)

Wartość salda wykupu dla przyszłego rabatu: 358 PLN (422,20-64,20)

Powód: 1. Pierwszy zakup jest mniejszy niż 100PPV i dlatego nie jest uprawniony do rabatu, podczas gdy 3-ci zakup jest po utrzymaniu 130PPV a 2-gi zakup jest powyżej 100PPV i dlatego jest uprawniony do rabatu.

Wrzesień:

1. Zakup 20PPV i DP za 59 PLN

2. Zakup 30PPV i DP za 87 PLN

3. Zakup 90PPV i DP za 264 PLN

Zniżka za miesiąc: 0

Wartość salda dla przyszłego rabatu: 358 PLN

Powód: Brak jednego rachunku gotówkowego o wartości 100PPV lub większej.

Październik:

1. Zakup 100PPV i DP za 292 PLN

2. Zakup 500PPV i DP za 1462 PLN

3. Zakup 800PPV i DP za 2341 PLN

Zniżka za miesiąc: 358 PLN

Wartość salda dla przyszłego rabatu: 0

Listopad:

1. Zakup 120PPV i DP za 351 PLN

2. Zakup 60PPV i DP za 178 PLN

Zniżka za miesiąc: 0

Powód: Brak możliwości użycia rabatu bo kwota juz została wcześniej wykorzystana.


Przypadek 7

Jeżeli w maju 2020 r. dokonano zakupu na 100 PPV z uwzględnieniem 10% rabatu DSP, kwota przyjęta jako wartość wykupu będzie kwota DP po rabacie.

Przykład: 100PPV = 456 PLN. Po zastosowaniu 10% rabatu przy użyciu wartości DSP kwota netto wynosi 456 PLN – 45,60 PLN = 410,40 PLN. 

410,40 PLN zostanie przeliczone na wartość wykupu, która będzie stosowana od czerwca 2020 r.


Przypadek 8

Ponieważ PPV w Europie można łączyć zgodnie z międzynarodowym planem marketingowym. Będziemy nadal postępować zgodnie z tym, aby zakwalifikować się do promocji wykupu w maju 2020 r., Jednak ze względu na inną walutę DP, rozważymy uwzględnienie DP dokonanego w kraju gdzie jest naliczany bonus członka jako wartości wykupu.

Przykład: krajem otrzymującym premię członka Y są Węgry.

Członek Y wykonał 30 PPV na Węgrzech + 40 PPV na Słowacji + 30 PPV w Niemczech (łącznie 100 PPO) w maju 2020 r.

Członek Y zakwalifikował się do promocji wykupu. Jednak DP, który ma być przeliczony jako Wartość Wykupu, będzie DP tylko z Węgier (z wyłączeniem DP ze Słowacji i Niemiec).


Promocja na 100% zwrotu


• Okres do zakwalifikowania się do promocji: do 31 maja 2020 


 Warunki spełnienia kwalifikacji i uprawnienia do zwrotu: 

- Utrzymaj co najmniej 100PPV w maju 2020 roku.

- W przypadku osób, które zakupiły 100PPV w maju, wszystkie zakupy dokonane w kwietniu i maju 2020 zostaną zakwalifikowane do Wartości Wykupu.

- Wartość Wykupu jest obliczana jako 100% wartości DP dla wszystkich zakwalifikowanych zakupów w kwietniu i maju 2020.

- Zakup przeznaczony na jakąkolwiek inną istniejącą promocję zostanie wykluczony ze 100PPV   obowiązujacego na utrzymanie wartość wykupu i rabat.

- Zakup produktów IOC, DSP i produkty bez PV zostaną wykluczone z tej promocji

  dokonywane w różnych krajach zostaną wykluczone z tej promocji.


• Istnieją 2 pakiety do wykorzystania w następujący sposób:

- Pakiet A: Jeśli wartość zakupu jest mniejsza niż 1500 PLN, okres wykupu

będzie ważny przez 6 miesięcy od czerwca do listopada 2020.

- Pakiet B: Jeśli wartość zakupu jest równa 1500 PLN i więcej,

okres wykupu będzie ważny przez 12 miesięcy od czerwca 2020 do maja 2021

• Nie ma limitu zakupów w kwietniu i maju 2020, o ile są to zakupy osobiste (PPV).Wyjaśnienie:


• Okres wykupu:

- Pakiet A: od czerwca 2020 do listopada 2020 dla wartości zakupu poniżej 1500 PLN

- Pakiet B: od czerwca 2020 do maja 2021 dla wartości zakupu równej lub większej niż 1500 PLN

• Warunki kwalifikacji:

- Utrzymanie co najmniej 100PPV co miesiąc, w ramach pierwszego pojedynczego rachunku gotówkowego.

- Jakikolwiek zakup przed zakupem pierwszego pojedynczego rachunku gotówkowego 100PPV nie będzie uprawniony do wykupu.

- Wszystkie kolejne zakupy po zakupie pierwszego pojedynczego rachunku gotówkowego 100PPV będą uprawnione do dyskontu, w tym zakupu pierwszego pojedynczego rachunku gotówkowego.

Wszelkie zakupy w ramach innej promocji nie będą zaliczone jako pierwszy pojedynczy zakup tzw. Rachunek za utrzymanie 100PPV.


• Wartość wykupu:

- Wszystkie zakupy dokonane po utrzymaniu 100PPV w Pierwszym Jednorazowym Rachunku Gotówkowym otrzymają 10% rabatu od DP, w tym na zakup produktów na 100PPV i odjęte od salda Wartości Wykupu.

- Dalszy zakup na dowolną kwotę w tym samym miesiącu zostanie też zrealizowany ze zniżką . Późniejszy zakup ze zniżką w tym samym miesiącu niekoniecznie musi wynosić 100PPV.

- Każdy zakup na mniej niż 100 PV przed zakupem na 100PPV w jednym miesiącu nie będzie uprawniony do 10% zniżki.

 Jakikolwiek zakup w ramach innej promocji nie będzie uprawniony do zniżki

• Saldo wykupu:

- Wszelkie niewykorzystane saldo Wartości Wykupu dla Pakietu A po 30 listopada 2020 zostanie automatycznie usunięte/anulowane i nie będzie ważne dla wykupu.

- Wszelkie niewykorzystane saldo Wartości Wykupu Pakietu B po 31 maja 2021 zostanie automatycznie usunięte/anulowane i nie będzie ważne do wykupu.


Warunki rabatu z przykładami:


Aby uzyskać uprawnienia do wykupu, konieczny jest pierwszy zakup każdego miesiąca na 100PPV aż do końca okresu wykupu.


Przypadek 1

Kwiecień:

Zakup 50PPV i DP za 146 PLN

Maj:

1. Zakup 60PPV i DP za 178 PLN

2. Zakup 80PPV i DP za 232 PLN

Wartość wykupu a konto przyszłego rabatu: 556 PLN (146+178+232)

Uprawniony do pakietu A

Okres wykupu: od czerwca do listopada 2020


Przypadek 2

Kwiecień:

Kup 60PPV i DP za 178 PLN

Maj:

1. Zakup 50PPV i DP za 146 PLN

2. Zakup 100PPV i DP 292 PLN

3. Zakup 500PPV i DP 1462 PLN

Wartość wykupu a konto przyszłego rabatu: 2078 PLN (178+146+292+1462)

Uprawniony do pakietu B

Okres wykupu: od czerwca 2020 do maja 2021

Zniżka za maj: 0


Przypadek 3

Kwiecień:

Kup 120PPV i DP za 351 PLN

Maj:

1. Zakup 30PPV i DP za 87 PLN

2. Zakup 50PPV i DP 146 PLN

Nie przysługuje żaden pakiet.

Wartość wykupu dla przyszłego rabatu: 0

378 PLN

Ciąg dalszy - słupek prawy

Szczegóły promocji:  100% zwrotu

NOWE PRODUKTY

 


STRONA GŁÓWNA

B

A

C

K

 

 

 

 

DXN Poland

Authorized  Service Center 

               Independent DXN distributor

 FOOD & BEVERAGES

REISHI (GANODERMA)

SPIRULINA

PERSONAL CARE

DXN COSMETICS

OTHER PRODUCTS

​​​​​​​CORDYCEPS

LION'S MANE

      GANODERMA  CENTER POLAND

 DXN Products        for You

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Wiadomość została wysłana
 dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Ganoderma Center Poland 

83-000  Pruszcz Gdański

ul. Podkomorzego 58, Lok. 7

NIP: PL5833017464

 

e-mail: dxn.magazyn@op.pl

Tu: KONTO DO WPŁATY

 

 

 

 

 

 

Informacja dla klientów 

Polityka prywatności witryny

Polityka prywatności DXN